Biodiverzita a ptáci

Biodiverzita a ptáci

Termín biodiverzita označuje rozmanitost a proměnlivost života na Zemi. Biodiverzita obecně roste směrem k rovníku, což se přikládá vyšší teplotě a tím vyšší schopnosti živých soustav vytvářet z CO2 organické látky. Období přítomnosti člověka na Zemi je doprovázeno trvalým poklesem biodiverzity.

Biodiverzitu hodnotíme na úrovni genetické, druhové a z hlediska ekosystémů.

Nyní se odhaduje, že na Zemi žije 10 - 14 milionů druhů živých organismů. Z nich zatím známe jen malou část, v současné době je zdokumentováno cca 1,2 milionu druhů organismů.

Hodnota biodiverzity spočívá například v tom, že:

a) má vliv na chemické složení atmosféry a vody,

b) umožňuje oběh živin potřebných pro udržení úrodnosti půdy,

c) poskytuje ekologické služby jako je opylení zemědělské produkce,

d) poskytuje genetický materiál pro vývoj zemědělských plodin,

e) poskytuje genetický materiál pro vývoj nových léčiv

f) ...

Hodnota biodiverzity pro člověka je také v tom, že zdravé, vyvážené ekosystémy jsou schopny se díky variabilitě přirozeně přizpůsobovat změnám v životním prostředí. Zdravý ekosystém umožňuje totiž díky rozmanitosti a proměnlivosti nástup nových druhů, případně adaptaci stávajících. Touto změnou ve zdravém ekosystému se tedy dosáhne jeho nové stability, nikoliv jeho zhroucení.

Neopominutelná přínos biodiverzity pro člověka je také v její hodnotě estetické. Nám známé druhy nám poskytují inspiraci svou barevností, rozmanitostí tvarovou, hlasovou, materiálovou. Některá hightech technická a technologická řešení jsou inspirována různorodými řešeními nároků, kterým vystavuje živé organismy jejich životní prostředí.

Biodiverzita a ptáci

Ptáci jsou jednou z nejlépe pozorovatelných součástí našich ekosystémů. Jejich zkoumáním můžeme zjistit poměrně přesné informace o stavu našich ekosystémů.  Úbytek ptactva má vždy své příčiny. Většinou jimi jsou nerovnováhy a rychlé změny v ekosystémech, jejichž jsou ptáci součástí. Velmi často jsou součástí těchto ekosystémů i lidé. Pozorováním stavu ptactva se proto můžeme více dozvědět o prostředí, jehož součástí jsme i my.

Situace v ČR

V Čechách byl dokumentován výskyt cca 400 druhů ptáků (celosvětově cca 9000). Podle požadavků na prostředí je dělíme na lesní ptáky, ptáky zemědělské krajiny, mokřadní ptáky a druhy lidských sídel.

Poměrně stabilní je v ČR populace ptáků lesních. Na druhou stranu je situace vážná u běžných druhů zemědělské krajiny, kde jejich počty od roku 1980 do roku 2006 klesly v Evropě na 52 %. U mokřadních ptáků a u ptáků lidských sídel je jejich populace kolísající.

Význam budek

Velmi důležitá je podpora hnízdních možností dutinových pěvců, ať už vyvěšováním budek v městském prostředí, nebo ještě lépe ochranou doupných stromů, tj. stromů s dutinami vzniklými hnilobou nebo dlabáním datlovitých ptáků. Na hnízdění v dutinách je v naší přírodě vázáno přibližně 40 druhů ptáků. Jen některé z nich jsou schopny si dutinu vytesat samy. Zbytek je vázán na opuštěné dutiny těchto druhů, na přirozeně vzniklé dutiny ve starých usychajících stromech, kterých těžbou v krajině výrazně ubylo... a na budky.

Tam, kde doupné stromy nejsou, poskytnou budky možnost zahnízdění i větším druhům ptáků - dravcům a sovám.

To je důvod proč budky rádi vyrábíme a věnujeme se jejich stálému vylepšování.

KikiTiki

Odpovědět

Všechny položky je třeba vyplnit

Hledání v blogu

Kategorie blogu

Populární příspěvky

Tags Post